Pięć kieleckich szkół od września uruchomi dwujęzyczne oddziały

W trzech podstawówkach i dwóch liceach od września ruszą klasy, w których angielski pojawi się m.in. na geografii, matematyce, historii czy biologii. Wszyscy zainteresowani uczniowie będą musieli zdać test kompetencji językowych. - Korzyści są nieocenione – podkreślają wszyscy dyrektorzy szkół.

Dwujęzyczne klasy siódme powstaną w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte, Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły i Szkole Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”. Z kolei III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego będą rekrutować do dwujęzycznych klas pierwszych.  

- Takiej oferty brakowało w kieleckich szkołach. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby rynku i młodych ludzi. Ta forma jest praktyczną nauką języka, uczniowie mogą wzbogacić słownictwo z różnych dziedzin. Pilotażowo prowadziliśmy projekt nauczania dwujęzycznego w dwóch kieleckich przedszkolach – mówi Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

Nauczanie dwujęzyczne polega na prowadzeniu lekcji z wybranych przedmiotów częściowo w języku polskim a częściowo w języku obcym. Na każdym poziomie nauczania uczniowie mają także dodatkowe godziny angielskiego.

Lepsza pamięć i koncentracja

- Najnowsze badania psycholingwistyczne wskazują, że wielojęzyczność nie tylko zmienia postrzeganie świata i poszerza horyzonty, ale też wpływa na lepsze zapamiętywanie i osiąganie wyższych wyników z przedmiotów nauczanych w dwóch językach – mówi Katarzyna Cedro, dyr. VI LO.

- Młodzież, która uczy się w klasie dwujęzycznej kończąc szkołę i zdając egzamin maturalny ma dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wyższe – podkreśla Andrzej Zdeb, dyr. III LO.

- Warto podkreślić, że umiejętności językowe są oceniane tylko podczas zajęć z języka angielskiego, a nie na przykład na geografii czy biologii – informuje Jakub Pieron, dyr. Szkoły Podstawowej nr 12.

To może pomóc przełamywać bariery w posługiwaniu się językiem obcym w mowie.

- Od czterech lat prowadzimy nauczanie dwujęzyczne w klasach I-III jako innowację pedagogiczną i obserwujemy, że dzieci doskonale radzą sobie z rozumieniem poleceń nauczyciela i nie boją się mówić – opowiada Stanisław Janusiński, dyr. Szkoły Podstawowej nr 13.

- Rodzice są bardzo zainteresowani taką formą nauczania. Zalety dwujęzycznego nauczania to także lepsza koncentracja, a to przyda się w każdej dziedzinie życia – mówi Paula Presman, dyr. Szkoły Podstawowej nr 28.

Inwestycja w przyszłość

Od września dwujęzyczne klasy siódme powstaną w trzech podstawówkach. Każdy uczeń zainteresowany nauką w takim oddziale będzie musiał zdać test kompetencji językowych i oczywiście uzyskać promocję do klasy siódmej.

- To będzie uzupełniniem naszej oferty. Mamy podpisaną umowę z III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida. Na początek zaproponujemy dwujęzyczne nauczanie na lekcjach historii oraz geografii. Współpracujemy ściśle z Geonaturą Kielce i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Zapraszamy do nas wszystkich szóstoklasistów, którzy są otwarci na zmiany i chcą inwestować we własną przyszłość. Globalizacja i integracja różnych kultur sprawa, że człowiek XXI wieku musi posiadać znajomość języków obcych – mówi dyr. „Trzynastki”, Stanisław Janusiński.

Na uczniów z całych Kielc, a także spoza miasta czeka Szkoła Podstawowa nr 12.

- W naszej placówce angielski pojawi się na chemii, geografii, informatyce i religii. Tak jak w każdej klasie dwujęzycznej będzie więcej godzin angielskiego, ale planujemy także organizować obozy językowe dla naszych uczniów. Już teraz zapraszamy rodziców i młodych ludzi na spotkanie informacyjne 3 marca o godzinie 17:30. Będziemy chcieli odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości – zachęca dyr. „Dwunastki”, Jakub Pieron.

W Szkole Podstawowej nr 28 w jednej z klas siódmych dwujęzyczne nauczanie ma być prowadzone na lekcjach biologii, fizyki i informatyki.

- Zgodnie z przepisami prawa oświatowego pierwszeństwo przy naborze będą mieli uczniowie szkoły macierzystej, jeżeli pojawią się wolne miejsca ofertę skierujemy do uczniów spoza naszej szkoły. Mamy przygotowanych nauczycieli do prowadzenia takich zajęć i liczymy na to, że uda nam się uruchomić ten oddział – informuje Paula Presman, dyr. SP nr 28.

Terminy testów kompetencji językowych dla szóstoklasistów szkoły podstawowe ogłoszą w najbliższych dniach na swoich stronach internetowych.

Oferta dla ósmoklasistów

Sprawdzian kompetencji będą musieli napisać także uczniowie klas ósmych, którzy będą chcieli aplikować do dwujęzycznej klasy w jednej z dwóch szkół ponadpodstawowych w Kielcach.

- W naszej szkole będzie to klasa z rozszerzonymi geografią, historią i angielskim. Na poziomie dwujęzycznym będą wykładane przedmioty – historia i geografia rozszerzone i biologia na poziomie podstawowym. Zdecydowaliśmy się na to po rozmowach z rodzicami i dyrektorami szkół podstawowych – mówi Andrzej Zdeb, dyr. III Liceum Ogólnokształcącego.

- Organizowaliśmy spotkania z rodzicami i uczniami i widzimy bardzo duże zainteresowanie dwujęzycznym nauczaniem. Test kompetencji w naszej szkole odbędzie się 2 i 14 czerwca tylko w formie pisemnej. Ten drugi termin jest dla osób, które z przyczyn losowych nie będą mogły wziąć udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie. Myślę, że z zadaniami poradzi sobie każdy uczeń, który jest mocny z języka angielskiego – mówi Justyna Kopycińska, nauczycielka języka angielskiego w Norwidzie.

Na uruchomienie dwujęzycznego oddziału zdecydowało się VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego.

- Bardzo mocno stawiamy na rozwój kompetencji językowych naszych uczniów. Już prowadzimy dwa programy międzynarodowe. W tym roku zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć w dwóch językach na matematyce i fizyce. Myślę o tym, żeby co roku wprowadzać nową klasę dwujęzyczną. Na sprawdzian kompetencji językowych zapraszamy ósmoklasistów 6 czerwca. Zaliczenie testu na odpowiednim poziomie będzie warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej i do klasy z międzynarodową maturą – mówi Katarzyna Cedro, dyr. Słowackiego.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych placówek.

Władze miasta myślą o rozwijaniu dwujęzycznego nauczania w kolejnych latach.

- Już zgłaszają się szkoły zainteresowane uruchamianiem oddziałów dwujęzycznych. Zakładam, że popularność tej metody nauczania będzie rosła, bo takie są potrzeby rynku pracy. Będziemy chcieli też na stałe wprowadzić takie nauczanie w przedszkolach – podkreśla Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.   

Powrót na początek strony