Siedem dni na rzecz wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery

Trwa XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, a tegoroczne hasło przewodnie to „Złap za stery do swojej kariery”. Z tej okazji od 17 do 23 października w całej Polsce realizowane są wydarzenia dedykowane uczniom i studentom.

W ramach tygodnia Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizują V Akademickie Targi Pracy. Wydarzenie odbędzie się 20 października w godzinach 10.00 do 12.00 w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul Uniwersytecka 7, bud. G.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Powrót na początek strony