Piąta odsłona programu „Mieszkanie za remont”

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania od Miasta Kielce, spełniają kryteria dochodowe i zdecydują się wyremontować lokal na własny koszt. Do piątej edycji programu „Mieszkanie za remont”, Miejski Zarząd Budynków wyznaczył 17 pustostanów. Potencjalni uczestnicy programu będą mogli zobaczyć mieszkania od 23 do 26 października. Wnioski będą przyjmowane do 3 listopada br.

W poprzednich edycjach programu „Mieszkanie za remont” wyremontowane zostały 44 lokale.

Pustostany do remontu

Wskazane tym razem przez MZB lokale są w różnych częściach miasta m.in. w Śródmieściu, na Herbach i Białogonie. Większość z nich to mieszkania jednopokojowe. 

W każdym ze wskazanych pustostanów konieczne jest przeprowadzenie remontu. Zakres prac został szczegółowo opisany przez MZB. Koszty remontu poszczególnych lokali oszacowano od 10 do około 80 tysięcy złotych. Lista lokali wraz z zakresem robót remontowych do wykonania, dostępna jest w załączniku na dole strony.

Kto może skorzystać?

Zgodnie z regulaminem osoba, która zostanie wytypowana do zawarcia umowy o remont, po jego wykonaniu i podpisaniu umowy najmu lokalu, może być zwolniona z czynszu przez okres do 60 miesięcy. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat za media.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
  • średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ mieści się w przedziale:
  1. 150 % – 250 % najniższej emerytury (tj.: 2.382,66 zł – 3.971,10 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
  2. 100 % – 150 % najniższej emerytury (tj.: 1.588,44 zł – 2.382,66 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu będzie można obejrzeć w terminach:

1. Czerwonego Krzyża 3/4 - 23.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
2. Czerwonego Krzyża 3/20 - 23.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
3. Mickiewicza 2/6 - 23.10.2023 r. w godz. 11.00 – 12.30
4. Krakowska 17/15 - 23.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00
5. Krakowska 17/19 - 23.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00
6. Skibińskiego 6/6 - 24.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
7. Skibińskiego 6/13 - 24.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
8. Piekoszowska 34/3 - 24.10.2023 r. w godz. 11.00 – 12.30
9. Tartaczna 13/2 - 24.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00
10. Ściegiennego 270A/1 - 25.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
11. Ściegiennego 270A/10 - 25.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
12. Żelazna 29/12 - 25.10.2023 r. w godz. 11.00 – 12.30
13. Św. Leonarda 8/9 - 25.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00
14. Warszawska 35/22 - 26.10.2023 r. w godz. 8.30 – 10.00
15. Warszawska 111/15 - 26.10.2023 r. w godz. 11.00 –12.30
16. Wielkopolska 5/53 - 26.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00
17. Wielkopolska 5/55 - 26.10.2023 r. w godz. 13.30 – 15.00

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Działem Technicznym Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36 76 720 wew. 51.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie, powinny złożyć wniosek o zamiarze przystąpienia do programu w Biurze Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6,  do dnia 3 listopada 2023 r. włącznie.

We wniosku można wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

Szczegółowy regulamin oraz wniosek do programu „Mieszkanie za remont” dostępne są w załącznikach na dole strony oraz na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Dokument może przekazać również osoba, która będzie udostępniać lokal do obejrzenia. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Lista lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy.pdf PDF 201.43 KB
2. Regulamin V edycji programu Mieszkanie za remont.pdf PDF 121.07 KB
3. Wniosek przystąpienia do programu Mieszkanie za remont.pdf PDF 25.76 KB
4. Zarządzenie Prezydenta Kielc w sprawie ogłoszenia programu Mieszkanie za remont.pdf PDF 27.99 KB
Powrót na początek strony