Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do współpracy

Z dniem 1 czerwca Bogdan Wenta powołał Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych. - Jestem takim pośrednikiem pomiędzy panem prezydentem, a niepełnosprawnymi -  wyjaśnia Jerzy Pióro Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności inicjowanie oraz koordynowanie opracowywania miejskich programów służących poprawie warunków życia oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, podejmowanie działań związanych z ich potrzebami i problemami, interweniowanie w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, a wreszcie organizowanie spotkań czy konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności.

- Liczę na współpracę między wydziałami Urzędu Miasta, które realizują zadania dotyczące osób niepełnosprawnych. Zamierzam również spotykać się z osobami niepełnosprawnymi, żeby integrować to środowisko, żeby zapoznać się z ich oczekiwaniami, potrzebami i przedstawić te potrzeby panu prezydentowi - podkreśla pełnomocnik.

Do 2019 roku Jerzy Pióro pełnił funkcję dyrektora Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" w Kielcach. Jako Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje kielczan w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Studziennej 2 (pok. 9, tel. 41 331 25 24, wew. 234). Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępniony jest podjazd od ul. Marszałkowskiej wprost do pomieszczenia, w którym pracuje pełnomocnik.

- Zapraszam wszystkich do współpracy, do kontaktów. Cenię sobie każde zdanie. Zarówno panu prezydentowi, jak i chyba wszystkim mieszkańcom zależy, żeby funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w mieście zdecydowanie się poprawiło - podkreśla Jerzy Pióro.

Powrót na początek strony