Partnerstwa w kobiecych biznesach

Z okazji Dnia Kobiet Miasto Kielce zorganizowało kolejne spotkanie dedykowane paniom prowadzącym własne firmy „Partnerstwa w kobiecych biznesach”. Wydarzenie odbyło się w ramach inicjatywy #Kielcedlaprzedsiębiorców. W obecnych realiach wojny w Ukrainie wspieranie się, motywacja do nawiązywania partnerskiej współpracy oraz poczucie odpowiedzialności za wspólne działanie nabierają szczególnego znaczenia.

W spotkaniu w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda” w Kieleckim Centrum Kultury uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz jego zastępca Bożena Szczypiór.

Pandemia dosyć mocno dotknęła lokalne biznesy. Z drugiej strony chęć i potrzeba pomocy kieleckich firm dla dotkniętej wojną Ukrainy jest bardzo duża. Angażują się nie tylko znane i prężnie działające biznesy, ale i mniejsze przedsiębiorstwa. Jak w takich zmieniających się realiach prowadzić firmę, żeby przynosiła korzyści osobiste, biznesowe, ale również dla społeczności? Jednym z założeń spotkania było zwiększenie motywacji do nawiązania partnerskiej współpracy.

Partnerstwo jest uznawane za jedno z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu. Dwa tygodnie temu Miasto Kielce zostało pierwszym partnerem samorządowym „Kampanii 17 Celów”, inicjatywy mobilizującej polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczne hasło działań Kampanii to Partnerstwa Przyszłości. Mając na uwadze wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe upatrujemy ogromną szansę w podejmowaniu partnerstw, które wpływają pozytywnie na wykreowanie wspólnej płaszczyzny działań, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, ale i możliwość pomocy innym.

- Moim zdaniem dwa ostatnie cele nabierają obecnie ogromnego znaczenia – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz Partnerstwo na rzecz celów. Musimy bardzo mocno zaangażować się we współpracę, bo tylko dzięki temu będziemy mogli skutecznie pomagać – mówił podczas spotkania prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Jako kobiety możemy naprawdę bardzo dużo i chcemy działać. Partnerstwo w biznesie to bardzo szerokie pojęcie. Dzięki spotkaniom i rozmowom możemy znaleźć nowe płaszczyzny, na których swoje miejsce znajdą firmy z różnych branż. Razem możemy osiągnąć stawiane przed sobą cele – powiedziała Bożena Szczypiór.  

Warsztaty poprowadziła Dorota Nawrotek - trenerka kompetencji menedżerskich, akredytowana coach Izby Coachingu i wykładowca akademicki. Przedsiębiorczyni o ponad 20-letnim doświadczeniu, konsultantka w zakresie optymalizacji stylu przywództwa oraz budowania odpornych psychicznie ludzi i zespołów.

Powrót na początek strony