Parkując hulajnogę zwracaj uwagę na innych! Uczniowie III LO edukują swoich rówieśników

Prezydent Kielc Bogdan Wenta spotkał się z uczniami i nauczycielami III Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Norwida w Kielcach - twórcami dwóch edukacyjnych spotów filmowych, które poruszają problem nieodpowiednio parkowanych hulajnóg elektrycznych. Powstałe treści to początek kampanii społecznej zainicjowanej przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu w gabinecie prezydenta udział wzięła także uczennica wraz z opiekunem z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 30, która była tłumaczem treści zawartych w filmie na język migowy oraz występujący w jednym ze spotów Piotr Franiek, reprezentujący środowisko osób z dysfunkcją wzroku. Obecny był również Jerzy Pióro Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych i Anita Lagierska, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

- Nieodpowiednio pozostawione hulajnogi stanowią duże zagrożenie szczególnie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Stanowią barierę dla osób używających białej laski oraz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - mówi Jerzy Pióro Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych i inicjator kampanii. - Zależy nam, aby zwiększyć świadomość kielczan w tym zakresie. Dlatego z naszą kampanią edukacyjno-informacyjną chcemy dotrzeć zarówno do publicznych, jak i niepublicznych szkół oraz uczelni z terenu Kielc - dodaje.

Przypomnijmy, że hulajnogę należy parkować na chodniku w wyznaczonym do tego miejscu (miejsca takie są widoczne w aplikacji Lime). Jeśli takiego miejsca nie ma w zasięgu wzroku, należy ją zostawić, jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi z zastrzeżeniem, że pozostawiona szerokość chodnika nie utrudni ruchu pieszym i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Powrót na początek strony