"Pan Tadeusz" i "Noce i dnie" na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Matura 2022. Od egzaminu pisemnego z języka polskiego maturzyści rozpoczęli tegoroczny egzamin dojrzałości. W Kielcach przystąpiło do niego ponad 3 tysiące abiturientów, a w całym województwie świętokrzyskim ponad 9 tysięcy młodych osób. Maturzyści musieli napisać rozprawkę na bazie lektur „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli do wyboru napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. Matura z języka polskiego trwała 170 minut. Aby ją zdać, trzeba uzyskać minimum 30 procent punktów.

W III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Kielcach do matury przystępuje prawie 200 absolwentów. Kieleckiego "Norwida" odwiedził zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, który wszystkim maturzystom życzył jak najlepszego zdania egzaminów.

– Abiturientom życzę osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie dojrzałości, jak najmniej stresu, a jak najwięcej skupienia. Ponieważ matura to jeden z najważniejszych momentów w życiu, który może zadecydować o dalszej przyszłości. Serdecznie pozdrawiam także rodziców maturzystów, którzy również się stresują. Jestem pewien, że będzie dobrze, powodzenia – powiedział Marcin Chłodnicki.

Maturzyści wchodzili na sale egzaminacyjną w dobrym humorze. Choć stres też im towarzyszył. - Jak każdy egzamin wywołuje trochę stresu, ale moim zdaniem jest potrzebny, ponieważ działa motywująco i zmusi nas do większego skupienia – podkreśliła Kinga Konat.

- Wszystko co mogłam zrobić już zrobiłam, przygotowałam się do egzaminu, a teraz muszę tylko swoją wiedzę przelać na papier - powiedziała Emilia Szymańska.   

- Powtarzałam dużo lektur i zrobiłam wiele arkuszy i mam nadzieję, że mi to wyjdzie na dobre – powiedziała Natalia Antkowiak.

Absolwenci, tak jak w latach ubiegłych muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można zdawać sześć egzaminów rozszerzonych.

W tym roku ze względu na pandemię i przedłużającą się naukę zdalną obowiązkowe są tylko egzaminy pisemne. Egzaminy ustne będą organizowane wyłącznie dla abiturientów, którzy chcą studiować za granicą. - W naszej szkole trzy osoby zdają maturę ustną, ponieważ taki egzamin jest wymagany w rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe – informuje Andrzej Zdeb dyr. III LO im. C. K. Norwida w Kielcach.

Matury potrwają do 23 maja. Absolwenci swoje wyniki poznają 5 lipca, tego samego dnia otrzymają też świadectwa maturalne. 

Powrót na początek strony