„Otwarte Miasta i Wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”

W Kielcach wystartuje kampania „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy”. Celem wydarzenia jest poszerzanie świadomości i wrażliwości pracowników mających codzienny kontakt z osobami uchodźczymi oraz stworzenie trwałej sieci współpracy międzysektorowej, z której korzystać będą mogły wszystkie strony zaangażowane w niesienie pomocy oraz jej beneficjenci.

Celem kampanii jest poszerzanie świadomości i wrażliwości pracowników mających codzienny kontakt z osobami uchodźczymi oraz stworzenie trwałej sieci współpracy międzysektorowej, z której korzystać będą mogły wszystkie strony zaangażowane w niesienie pomocy oraz jej beneficjenci.

Pierwsze spotkanie w ramach kampanii „Otwarte Miasta i Wsie” odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia w Tragach Kielce, gdzie dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej, urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych spotkają się, by dzielić się wiedzą na temat wsparcia dla uchodźców i zacieśniać współpracę.

Wydarzenie zainauguruje cykl spotkań zaplanowany w ramach kampanii „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” zainicjowanej przez Fundację CultureLab we współpracy z Urzędem Miasta Kielce.

Spotkanie w Kielcach będzie okazją nie tylko do przedstawienia planu kampanii i kolejnych spotkań, ale także podsumowania dotychczasowych działań na rzecz pomocy osobom uchodźczym podjętych w regionie. Planowane są:

  •  wystąpienie przedstawicieli miasta i inicjatorów kampanii,
  •  oficjalna prezentacja spotu otwierającego kampanię,
  •  „Globalne wyzwania, lokalne działania – perspektywa, metropolii, miast, miasteczek i wsi” – moderowana debata z najważniejszymi przedstawicielami związków samorządowych,
  • prezentacja „Mapuj Pomoc – narzędzie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej” (Julia Bochenek – Fundacji CultureLab / Mapuj Pomoc)
  • warsztat: Dezinformacja w czasach kryzysu – stop fake newsom.

Celem spotkania będzie dzielenie się cennymi informacjami, które pomogą usprawnić akcję wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy, a także budowanie bazy kontaktów i nawiązywanie znajomości, co ułatwić ma tak ważny we współpracy międzysektorowej przepływ informacji.

Więcej o wydarzeniu i zapisy na mapujpomoc.pl

OMiW_grafikapozioma_940x788.png

Powrót na początek strony