Oświadczenie Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie przebudowy ulicy Domaszowskiej

Firma Trakt SA realizująca przebudowę ulicy Domaszowskiej, Żniwnej oraz skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Tysiąclecia PP poinformowała Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, że wstrzymuje roboty budowlane do czasu – jak to określono – „godziwej” waloryzacji kontraktu. Miejski Zarząd Dróg – co wielokrotnie było podkreślane – w ramach rozmów z Wykonawcą jak i artykułowane w przestrzeni medialnej nie kwestionuje jego prawa do waloryzacji. Jest to sprawa w naszej ocenie bezsporna. Dlatego też od wielu tygodni prowadzone są z firmą Trakt SA negocjacje dotyczące wysokości dodatkowego wynagrodzenia. W ich trakcie Wykonawca zdecydował się jednak na odstąpienie od prowadzenia robót, m.in w ciągu drogi krajowej prowadzącej tranzyt, co nie może być odbierane inaczej jak forma nacisku na inwestora, który bezwzględnie musi stać na straży racjonalnego i zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych.

Firma Trakt SA wygrała przetarg na realizację inwestycji z tzw. rażąco niską ceną. W złożonych wyjaśnieniach udowodniła, że za zaoferowaną kwotę jest w stanie  wypełnić kontrakt co potwierdziła w lipcu 2021 roku podpisując umowę na realizację. Jednak już jesienią Wykonawca miał ogromny problem ze zgromadzeniem podwykonawców, którzy byliby gotowi prowadzić prace po przedstawionych przez Trakt SA cenach ofertowych. Następnie wystąpił czynnik tzw. siły wyższej, czyli wojny na Ukrainie, który spowodował dodatkowy wzrost cen.

Zasadnicze roszczenie Trakt SA względem MZD opiewa na kwotę ponad 7 milionów złotych co stanowi ponad 30 procent wartości kontraktu. W toku prowadzonych rozmów Wykonawca określił także swoje roszczenie minimalne, które odbiega od propozycji MZD. Należy podkreślić, że zmiana w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy ma prowadzić do przywrócenia równowagi ekonomicznej stron, jaka istniała w momencie zawarcia umowy, a która została zakłócona  przez określone zjawiska – nie zaś kompensacji wszelkich strat wykonawcy.

Jak zostało zaznaczone MZD w Kielcach nie uchyla się od waloryzacji kontraktu w oparciu o wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Pomimo sporu z Wykonawcą co do interpretacji metody obliczeniowej oraz daty, od której należy się waloryzacja, decyzja o wstrzymaniu robót jest nieakceptowalna. W przypadku braku porozumienia co do wysokości waloryzacji Trakt SA ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej – jak w stosunku do Inwestorów uczyniły to inne firmy działające na lokalnym rynku usług ogólnobudowlanych. Będzie to oczywiście przyjęte ze zrozumieniem.

Rozmowy z Wykonawcą są w toku. MZD w Kielcach deklaruje wolę współpracy. Jednocześnie oczekujemy od Trakt SA wznowienia prac budowlanych i wypełnienia warunków umowy.

Powrót na początek strony