Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza na Dni Otwarte

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na Dni Otwarte. Indywidualne spotkania w reżimie sanitarnym odbywać się będą w dniach 17-21 maja. Placówka zachęca również do odwiedzania strony internetowejZPSW oraz fanpage’a na Facebook’u (SOSW Kielce CK).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Jagiellońskiej 30 to placówka, w której uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 - Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego czyli taką samą jak w każdej szkole, ale oprócz tego naszym nadrzędnym celem jest troska o tego ucznia. O jego bezpieczeństwo i jego rozwój na miarę jego możliwości. Staramy się pokazać, co w tym dziecku jest niezwykłego, że umie, że potrafi i da sobie rade w dorosłym życiu – mówi Marta Jagniątkowska dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kielcach.

Ośrodek jest jedyną tego rodzaju instytucją  w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży wchodzą:
•    Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna
•    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Specjalna o kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
•    Technikum nr 9 Specjalne o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

- Działa u nas też punkt konsultacyjny i rodzice zainteresowani, mogą do nas przyjść, mogą do nas zadzwonić, umówić się i oczywiście w reżimie sanitarnym jesteśmy w stanie oprowadzić po naszej szkole. Zapraszamy po prostu do naszych placówek, żeby każdy z Państwa mógł przekonać się sam, jak niezwykłe są to szkoły, i że jest tutaj miejsce dla każdego dziecka – podkreśla Marta Jagniątkowska dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kielcach.

 

W Programie Dni Otwartych w dniach 17-21.05.2021 przewidziane zostały m.in.:

  • Wirtualny Spacer po Szkole Podstawowej nr 37, Technikum nr 9, Branżowej Szkole I Stopnia nr 7.
  • Film prezentujący szkoły i internat.
  • Prezentacja kierunków kształcenia na Facebooku – SOSW Kielce CK.
  • Punkt informacyjny – od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Szczegóły dostępne pod numerami tel.: 501-127-511,793-770-002, 535-868-573.
  • Czwartkowe Zajęcia Otwarte (w godz. 9-14) promujące kształcenie zawodowe.
  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

 

Kontakt: Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce, telefon: 41 36-76-278. Więcej informacji na stronie: www.zpsw.kielce.eu

Powrót na początek strony