Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin. Na początek sprawdzian z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2022 rozpoczął się we wtorek, 24 maja. W pierwszym dniu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzą się ze sprawdzianem z języka polskiego. W kolejnych dniach przystąpią do testów z matematyki i języka obcego - najczęściej to język angielski. W Kielcach do egzaminu przystąpiło ponad dwa tysiące uczniów, natomiast w całym województwie około 15 tysięcy młodych ludzi.

Egzamin z języka polskiego rozpoczął się we wtorek o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W Szkole Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczniów odwiedził zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki. – Dzisiaj przede wszystkich trzymamy kciuki za ósmoklasistów, żeby uczniom powiodło się i otrzymali jak najlepsze oceny. To otworzy przed nimi drogę do wymarzonych szkół ponadpodstawowych – mówi zastępca prezydenta Kielc, Marcin Chłodnicki.  

W SP nr 27 w Kielcach w tym roku utworzono 21 komisji egzaminacyjnych dla ośmiu klas. - Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty były długie i żmudne, zgodnie z wytycznymi CKE rozpoczęliśmy je już na początku roku szkolnego. Jest to rocznik, który przez niemal trzy lata funkcjonował w czasie pandemii.  Mam nadzieję, że dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i technik nauczania udało nam się dobrze przygotować uczniów do tego egzaminu - powiedziała Małgorzata Sowa, dyr. SP nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach.

Uczniowie przed wejściem do sal egzaminacyjnych byli w dobrych nastrojach. - Nie stresuje się, ufam swoim umiejętnościom i będzie dobrze – powiedział  Kacper Dominiczak, uczeń SP nr 27.

- Codziennie przerabiałam rozprawki i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, tak jak każdemu z nas – powiedziała Otylia Jaworska, uczennica SP nr 27.

- Już na początku drugiego semestru przerabiałem arkusze egzaminacyjne z różnych przedmiotów punktowanych do szkoły średniej – powiedział Kacper Starzyk, uczeń SP nr 27.

Egzamin z polskiego składał się z dwóch części i trwał 120 minut, na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie będą mieli 100 min, z kolei test umiejętności z języka obcego nowożytnego trwa 90 min.

 - Z powodu pandemii ten egzamin wymaga od uczniów wiele więcej zaangażowania. To pierwszy ważny egzamin, który wprowadza dzieci w etap życia kiedy trzeba sprawdzać swoją wiedzę. Wyniki egzaminu będą mają znaczenie przy naborze do szkoły ponadpodstawowej – dodaje Marcin Chłodnicki.

Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mają szansę skorzystać z terminu dodatkowego:

  • 13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
  • 15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego). 

Uczniowie, niezależnie od tego, czy pisali egzamin w terminie podstawowym, czy dodatkowym, wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 otrzymają już 1 lipca 2022 roku. Nie trzeba więc długo czekać na rezultat swoich prac. Z kolei zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zdający otrzymają 8 lipca 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Nie można go nie zdać – Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określiła minimalnego progu zdawalności. Jednak jego wynik ma znaczenie przy naborze do szkoły ponadpodstawowej.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2021/2022 kończy 2149 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 46 uczniów szkół specjalnych).

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 4 193 miejsca w 129 oddziałach:

  • 64 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały dwujęzyczne, 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego,
  • 54 oddziały w technikach,
  • 11 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Powrót na początek strony