Ósmoklasiści poznali wyniki

Poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W Kielcach, przystąpiło do niego prawie 1400 uczniów.

W stolicy regionu najlepiej wypadł test z języka angielskiego, który wybrała zdecydowana większość. Młodzież uzyskała w nim średnio 67,73% (52,41% w całym województwie świętokrzyskim).

Niewiele gorzej przedstawia się wynik z testu z języka polskiego. Średnio kieleccy ósmoklasiści napisali go na 64,01% (58,55% w skali województwa).

56,24% to średnia uczniów z Kielc na egzaminie z matematyki (średnia 45,82% w województwie).

Dodatkowo 37 osób napisało w Kielcach test z języka niemieckiego (średnia 63,78%), a 1 z języka francuskiego (uczeń uzyskał wynik 100%).

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach 16-18 czerwca. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w tym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca.

Powrót na początek strony