NGO-EXPO odbędą się w Targach Kielce

W ostatnim tygodniu października przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego będą mogli spotkać się na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Wydarzenie oferuje możliwość promocji organizacji, a także integracji sektora pozarządowego.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO odbędą się w dniach 27-28 października. To ogromne przedsięwzięcie, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej wśród społeczeństwa. Co więcej, uczestnicy będą mieć możliwość bezpośredniego porozmawiania z działaczami społecznymi, którzy szczegółowo przybliżą temat swojej działalności. 

W czasie trwania targów odbędą się liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez osoby znane i doświadczone z zakresu funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu dyskusjach. Podczas wydarzenia zgromadzone ngo, w tym ogólnopolskie federacje organizacji wystawią swoje stoiska i przybliżą chętnym osobom szczegóły dotyczące swojej aktywności społecznej.

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

 

I TARGI NGO CENTRUM TARGOWE KIELCE

27-28 października 2022 r.

Dzień I - 27.10.2022

10:00-10:15 Powitanie i rozpoczęcie
10:15-11:15 Wykład ekspercki: „Podejście strategiczne w rozwoju organizacji pozarządowych”.  
11:15-11:30 Przerwa
11:30-12:30 Jak rozwinąć skrzydła?  Dobre praktyki rozwoju organizacji
12:30-12:45 Przerwa
12:45-13:45 Panel dyskusyjny: „Jak zapewnić trwały rozwój organizacji”
13:45-14:00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia targów
14:00 Przerwa
15:00-16:30 Warsztaty (2 równoległe)

· Zapewnienie dostępności działalności NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami

· Rządowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Dzień II - 28.10.2022

10:00-10:15 Występ artystyczny na rozpoczęcie Targów
10:15-10:30 Otwarcie II Dnia Targów
10:30-10:45 Wystąpienie gościa specjalnego:
Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych. prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego 
10:45-11:00 Wystąpienie gości
11:00-11:15 Występ artystyczny
11:15-11:45 Przerwa
11:45-12:45 Panel dyskusyjny:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – współpraca zamiast konkurencji. Rola NGO w procesie wdrażania czy programowania funduszy unijnych.
12:45-13:15 Prezentacja filmów o działalności organizacji realizujących projekty NOWEFIO
13:15-13:45 Występ artystyczny
13:45-14:30 Przerwa
14:30-15:15 Panele tematyczne (4 jednocześnie):

1. Rządowe programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (NOWEFIO) szansą na realizację innowacyjnych projektów społecznych

2. Wsparcie lokalne w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego NOWEFIO

3. EFS i EFS+ dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych. 2014 - 2020: wykorzystane możliwości. 2021 – 2027: nowe szanse. Środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla NGO

4. Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim w Polsce.

Powrót na początek strony