Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca. XIII edycja

Do 25 stycznia 2023 r. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami: wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a także odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie 55 medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Więcej na tu.kielce.pl

Powrót na początek strony