Oddajemy głos przedsiębiorcom. Weź udział w badaniu rynku biurowego w Kielcach

Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce zaprasza przedstawicieli świata biznesu do oddania głosu w ankiecie dotyczącej badania rynku biurowego. Celem badania jest poznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych firm działających w Kielcach. Na opinie czekamy do 30 czerwca 2022 r.

Ankietę kierujemy do firm usługowych, które budują swój kapitał bazując na kompetencjach i wiedzy pracowników. Chodzi głównie o firmy z branży informatycznej, finansowej, badawczo-rozwojowej, obsługi klienta, obsługi kadrowej, BPO i innych. Ich rozwój zależy od pozyskania wykwalifikowanych pracowników, ale także od dostępu do powierzchni biurowej, jej lokalizacji, infrastruktury technicznej, w tym szybkich łączy internetowych.

Oddajemy głos wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą się wypowiedzieć w powyższej kwestii. Każda odpowiedź pozwoli nam lepiej zrozumieć potrzeby biznesu i będzie argumentem w rozmowach z firmami rozważającymi inwestycje budowlane w Kielcach. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 30 czerwca: https://forms.gle/RfpSdGT88LwTP2VJ9

Gwarantujemy zachowanie poufności i anonimowość udostępnionych nam danych.

Wsparcie dla inwestorów

Urząd Miasta Kielce od kilku lat zabiega o to, aby w Kielcach powstawała wysokiej jakości powierzchnia biurowa (o klasie A i B w klasyfikacji BOMA). Jest to konieczny warunek, aby firmy mogły zwiększać zakres swojej działalności oraz liczbę osób zatrudnionych. W indywidualnych rozmowach przedstawicieli Miasta z przedsiębiorcami problem ten jest często podnoszony. Aby zwiększyć zainteresowanie deweloperów rynkiem biurowym, Miasto Kielce przygotowało uchwałę zwalniającą nowe budynki biurowe z podatku od nieruchomości na okres 3 lat.

Szczegóły rozwiązania opublikowane są na stronie https://kielce.eu/pl/dla-biznesu/inwestuj-w-kielcach/zwolnienia-z-podatku-dla-inwestorow.html

 

 

Powrót na początek strony