Oddaj niebezpieczne odpady do „Odrzutowozu”

Oddaj niebezpieczne odpady do "Odrzutowozu”
PGO

Specjalny pojazd PGO od połowy lutego będzie parkował na kieleckich osiedlach, żeby odebrać m.in. żarówki, przeterminowane leki, zużyte baterie czy akumulatory. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku przygotowało harmonogram kursów mobilnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych na 2023 r. Kielczanie będą mogli oddać niebezpieczne odpady bezpłatnie.

- Odrzutowóz to akcja prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Oodpadami, która ma pomóc mieszkańcom w pozbyciu się odpadów kłopotliwych. Chcemy maksymalnie ułatwić dostęp to takiej usługi, dlatego pojazd pojawi się na kieleckich osiedlach. Warto przejrzeć swoje piwnice i schowki i pozbyć się zalegających odpadów – mówi wiceprezydentka Kielc Agata Wojda.

"ODRZUTOWÓZ" przeznaczony jest do zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwie domowym, w tym:

• świetlówek,
• żarówek rtęciowych,
• termometrów rtęciowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• detergentów zawierających substancje niebezpieczne,
• pojemników po aerozolach,
• opakowań po środkach ochrony roślin (I i II klasy toksyczności), środkach owadobójczych, farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów oraz środków do konserwacji i ochrony drewna,
• przeterminowanych leków, odpadów zawierających oleje (filtry olejowe, smary techniczne, woski, środki konserwacji podłoża).

Zbiórka prowadzona jest bezpłatnie a odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielce.

Odpady powinny posiadać czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację i być zapakowane w szczelne, nieuszkodzone opakowania.

Do "ODRZUTOWOZU" nie zostaną przyjęte:

• odpady zawierające azbest,
• odpady w ilościach i rodzajach wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego,
• odpady nie posiadające etykiet umożliwiających ich identyfikację,
• odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych,
• odpady inne niż niebezpieczne.

Pracownik obsługujący „ODRZUTOWÓZ” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Samochód kursuje według ustalonych wcześniej tras i godzin. Harmonogram na 2023 r. można znaleźć w załączonym pliku oraz na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Harmonogram ODRZUTOWÓZ 2023 r._.pdf PDF 158.8 KB
Powrót na początek strony