Odbyło się losowanie laureatów loterii podatkowej

Laureaci loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach” wylosowani. Od 7 czerwca przedstawiciele organizatora loterii rozpoczną próby kontaktu ze zwycięzcami. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta Kielce.

Pula nagród w loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach” wynosiła w tym roku 30 tys. zł – pięć nagród po 2 tys. zł w kategorii podatników dotychczasowych, tyle samo dla osób rozliczających się w Kielcach po raz pierwszy oraz nagroda główna w wysokości 10 tys. zł.

W tym roku do udziału w loterii zgłosiło się 3 tys. osób. Po weryfikacji zgłoszeń do losowania zakwalifikowano 2908 osób (w tym 2711 dotychczasowi podatnicy, 197 nowi). Zgodnie z regulaminem do każdej z nagród wylosowano jednego laureata i dwóch tzw. laureatów rezerwowych. Organizator podejmuje przynajmniej cztery próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu dwóch następujących po sobie różnych dni roboczych. Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do nagrody w pierwszej kolejności, jest nieskuteczny, zgodnie z regulaminem pod uwagę brany jest laureat rezerwowy oznaczony nr 1 (lub nr 2 jeżeli i tym razem próba kontaktu się nie powiedzie).

Uroczyste wręczenie nagród w loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Kielcach” odbędzie się w Urzędzie Miasta Kielce. O terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Lista laureatów i rezerwowych:

Nagroda główna – 10 tys. zł

Laureat: Bożena S.

Rezerwowi: Izabela H., Magdalena B.

Podatnicy dotychczasowi – 5 nagród po 2 tys. zł

Laureaci: Dagmara Ś., Piotr K., Beata G.-W., Agnieszka K., Anita M.

Rezerwowi: Marcin R., Gerard B.; Beata G., Marcin P.; Iwona J., Jacek Z.; Tomasz G., Beata K.; Iwona S., Marek S.

Podatnicy nowi – 5 nagród po 2 tys. zł

Laureaci: Piotr K., Tymoteusz M., Łukasz D., Arkadiusz K., Karolina Z.

Rezerwowi: Katarzyna K., Małgorzata K.; Wioletta J., Justyna S.; Oskar T., Magdalena D.; Anna A., Paulina K.; Krystian M., Konrad K.

Powrót na początek strony