Odbiór odpadów zmieszanych w godz. 20:00 - 6:00

W związku z nadzwyczajną, nagłą i niemożliwą do przewidzenia sytuacją, związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami w stanie osobowym załogi wykonawcy, zaistniała konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapobieżenie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. w sposób pozwalający na nieprzerwane wykonywania usług przez wykonawcę.

 

Wobec powyższego dokonano zmian w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Kielce.

 

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie łącznie oraz w miarę możliwości w sposób ciągły. Dołożymy wszelkich starań, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników, w których gromadzone są zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji.

 

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i tych ulegających biodegradacji realizowany będzie przez Wykonawcę w godzinach

od 20:00 do 6:00.

 

Z uwagi na priorytetowe traktowanie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, odbiór pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny następować będzie wyłącznie w miarę możliwości w razie dysponowania wolnymi zasobami po stronie wykonawcy.

 

Do odwołania wstrzymuje się odbiór:

  • odpadów wielkogabarytowych,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • zużytych opon (16 01 03) pochodzących od aut osobowych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Nowo ustalone zasady obowiązują od dnia 18.03.2020r. do trzeciego (3) dnia następującego po odwołaniu stanu epidemicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U z 2020 r poz.433).

Powrót na początek strony