Odbiór odpadów - komunikat dla mieszkańców

Problem z odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta zostanie rozwiązany.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce zobowiązali zarząd firmy ENERIS Surowce S.A., wykonawcę usługi, do jak najszybszego odbioru odpadów, które nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, firmie naliczane są kary za każdy dzień opóźnień z każdego miejsca i każde odstępstwo od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów.

Wszystkie interwencje dotyczące braku odbioru odpadów komunalnych, zgłaszane przez mieszkańców Kielc, są przekazywane na bieżąco firmie ENERIS Surowce S.A. Sytuacja jest każdego dnia monitorowana również przez pracowników urzędu.

Z informacji przekazanych przez spółkę, główną przyczyną opóźnień jest absencja pracowników firmy ENERIS Surowce S.A.

Jednak, w myśl zawartej między miastem a spółką umowy, nie ma podstaw, by traktować to jako czynnik usprawiedliwiający.


OŚWIADCZENIE FIRMY ENERIS SUROWCE S.A.

 

W imieniu firmy ENERIS pragnę przeprosić mieszkańców Kielc za chwilowe niedogodności związane z odbiorem odpadów w Kielcach, które zostaną nadrobione do końca tygodnia.
 
Na niektórych ulicach w mieście pojawiły się opóźnienia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów. Związane jest to ze zwiększoną absencją pracowników wynikającą z sezonu urlopowego oraz zawodnością sprzętu. Niemniej wszystkie zaległe odbiory zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych trzech dni.
 
Pragnę zapewnić Państwa o naszych staraniach, by podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Już dziś możemy powiedzieć, że na rzecz płynnej realizacji nowego kontraktu zamówionych zostało 17 nowych śmieciarek. Cały czas zapraszam też do pracy kierowców i kandydatów na ładowaczy, oferujemy dobre warunki finansowe i umowę o pracę. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.eneris.pl.
 
Andrzej Dziewanowski
Dyrektor ENERIS Surowce w Kielcach

Powrót na początek strony