Od 7 lipca wraca Strefa Płatnego Parkowania

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że na mocy uchwały Rady Miasta z czerwca br., od 7 lipca (wtorek) przywrócone zostaną opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.


Zgodnie z regulacjami zawartymi w uchwale czas bezpłatnego parkowania w dniu kalendarzowym wynosi 45 minut.

 

Uwaga! Rozpoczynając postój należy niezwłocznie pobrać bilet z parkomatu (także wówczas, gdy postój będzie trwał do 45 minut).

Uwaga! Czas bezpłatnego parkowania w jednym dniu kalendarzowym – do 45 minut - nie przysługuje w przypadku dłuższego postoju.

 

Przykład 1. Jeśli przeznaczymy na parkowanie 2 zł to zaparkujemy na 1 godzinę, a nie darmowe 45 min. + 1 godz.
Przykład 2: Jeśli zaparkujemy pojazd np. na 3 godziny. To oznacza, że opłata za postój wyniesie 6 zł. (2 zł. za każdą godzinę). Darmowy czas 45 minut nie jest wliczany w ogólny czas dłuższego postoju.

MZD informuje ponadto, że zmianie uległa minimalna opłata za postój w SPP z dotychczasowego 1 zł na mocy uchwały Rady Miasta została podniesiona do 1,5 zł. Pozostałe wysokości stawek za postój nie uległy zmianom tzn. opłata za godzinę postoju wynosi 2 zł. Zmianom nie uległy też stawki abonamentów.

Przedłużony został też okres ważności wykupionych abonamentów o czas zawieszenia opłat tj. od 11.05.2020 r do 06.07.2020 r. (tj. o 57 dni).

 

Od 29 czerwca wznowiona została sprzedaż abonamentów w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania.

Powrót na początek strony