Obradowała Społeczna Rada Kultury Kielc

Oferta kulturalna kierowana do młodzieży oraz sposoby komunikowania z młodymi ludźmi były tematami posiedzenia Społecznej Rady Kultury Kielc, które odbyło się dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. W wydarzeniu udział wziął zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki oraz Grzegorz Sowiński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Podczas posiedzenia uczestnicy wysłuchali wystąpienia mgr Darii Malickiej z Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK oraz Aleksandry Dąbek, studentki III roku, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji UJK, która w referacie pt. „Jak miasto mówi do młodych ludzi” zaprezentowała wybrane obszary swojej pracy licencjackiej, którą pisze w formie projektu na temat „nowej” komunikacji miasta z młodymi ludźmi. Z kolei mgr Daria Malicka, sprawująca pieczę nad pracą dyplomową studentki zaprezentował wyniki badań własnych przeprowadzonych w obszarze komunikacji Miasta Kielce z młodzieżą.

- Zarówno temat dzisiejszego posiedzenia, jak i obecność zaproszonych gości są dla naszego miasta bardzo ważne. Głos ludzi młodych zawsze był i jest dla nas istotny, tym bardziej zależy nam na stworzeniu dobrej oferty i sprawnej komunikacji z młodzieżą - mówił zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Rolą Społecznej Rady Kultury Kielc jest doradztwo w obszarze zarządzania instytucjami kultury, tworzenia oferty kulturalnej Kielc oraz wspieranie miasta w staraniach o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Rada ma funkcję opiniodawczą, opiniotwórczą i wspomagającą.

Powrót na początek strony