Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w roku 2021 na podstawie statystyk służb, inspekcji i straży - była tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce, które odbyło się dziś w ratuszu.

Posiedzenie otworzył Bogdan Wenta, prezydent Kielc oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce. W obradach uczestniczyli: zastępca prezydenta Bożena Szczypiór, sekretarz Urzędu Miasta Szczepan Skorupski, Jarosław Karyś, przewodniczący Rada Miasta Kielce, Sławomir Karwat, komendant Miejski PSP, Sławomir Stachura, dyrektor Kancelarii Prezydenta, Krzysztof Papuda, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łukasz Pabian, naczelnik Wydziału Prewencji KM Policji, a także przedstawiciele Straży Miejskiej. 

Do jednych z głównych zadań Komisji należy opracowanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości i bezpieczeństwa obywateli. Taki projekt pod nazwą: „Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2021–2023” został przedłożony Radzie Miasta w Kielcach, która 18 marca 2021 roku Uchwalą nr XLII/829/2021 przyjęła dokument.

Podczas dzisiejszego posiedzenia, po pierwszym roku funkcjonowania programu został on omówiony przez głównych realizatorów.

W obradach w charakterze gości uczestniczyli również kandydaci do powołania w poczet składu nowej Komisji Bezpieczeństwa: Jerzy Moćko, z Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych i Ireneusz Kaczor, reprezentujący Zarząd Transportu Miejskiego.

Trzyletnia kadencja Komisji upływa 18 czerwca br. Po tym terminie Prezydent Miasta powoła zarządzeniem nowy skład tego gremium.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce funkcjonuje w ramach realizacji zadania Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Powrót na początek strony