Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce

W ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Kielce. Podczas spotkania, któremu przewodniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta, podsumowano stan bezpieczeństwa, porządku publicznego, oraz spokoju w Kielcach za rok 2023 oraz sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa w mieście.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego, Kieleckiego Forum Spółdzielni Mieszkaniowych, Prokuratury Rejonowej Kielce – Wschód i Kielce – Zachód oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce.

Podczas posiedzenia swoje sprawozdania złożyli komendanci miejscy Policji, PSP oraz Straży Miejskiej. Z przedstawionych danych wynika, iż liczba przestępstw w mieście spadła. W ubiegłym roku zanotowano 5067 przestępstw przy wykrywalności 67 procent. Dzięki sfinansowaniu przez miasto patroli ponadnormatywnych Policja kielecka w 2023 roku wystawiła blisko 250 służb dodatkowych prewencyjnych, głównie w godzinach późno wieczorowych i nocnych. Wzrost bezpieczeństwa, szczególnie w śródmieściu zauważony został przez szefowe prokuratur w Kielcach.

W 2023 roku strażacy kieleccy zanotowali 1478 zdarzeń, z których 277 to pożary, 925 miejscowe zagrożenia, 276 to alarmy fałszywe, 49 zdarzeń związanych było z wystąpieniem zagrożenia ze strony dwutlenku węgla.

W obszarze działań kieleckiej straży miejskiej zanotowano wzrost interwencji. Było ich 22234. Nałożono m.in. 6701 mandatów karnych, a 462 sprawy o wykroczenia skierowano do sądu. Miejski monitoring wizyjny, w skład którego wchodzi 180 kamer, ujawnił 3418 wykroczeń, przestępstw oraz innych zdarzeń niepożądanych.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta podziękował służbom mundurowym tj. Policji, PSP, Straży Miejskiej oraz pracownikom Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kielcach.

Powrót na początek strony