Obradował Komitet Sterujący ZIT KOF

Posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty i wiceprezydent Bożeny Szczypiór.

Członkowie Komitetu zapoznali się z informacją na temat prac i zadań realizowanych w ramach Porozumienia KOF w czasie od ostatniego posiedzenia.

Przedmiotem obrad była kwestia wyznaczania granic KOF obecnie i w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w kontekście alkoacji środków finansowych w przyszłym RPOWŚ dla projektów realizowanych w formie ZIT.

Przedstawiono propozycje zmian treści "Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowywaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" z dnia 11  maja 2015.

Podjęto uchwałę w sprawie przygotowania i realizacji w latach 2020-2022 projektu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 jako kontynuacji projektu "Organizacja i finasowanie Biura ZIT KOF".

Powrót na początek strony