Obradował Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, odbyło się w poniedziałek, 23 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Obradom przewodniczył marszałek Andrzej Bętkowski, a wzięli w nich udział także m.in. wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór, a także w sposób zdalny Marek Gołota, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia była mowa m.in. o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmianach w ramach szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2. Członkowie Komitetu podjęli uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości dla następujących typów projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach (Tryb konkursowy) oraz Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (Tryb konkursowy).

Podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021 oraz omówili zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020 i podjęli stosowną uchwałę w sprawie jego aktualizacji.

Podczas obrad zaprezentowane zostały również obszary wsparcia podlegające dalszym uzgodnieniom z Komisją Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Powrót na początek strony