Obradował Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020

Z udziałem zastępcy prezydenta Kielc Bożeny Szczypiór odbyło się XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poświęcone było stanowi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz omówieniu najważniejszych obszarów wsparcia w ramach wynegocjowanego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (1b) Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (Tryb konkursowy).

Powrót na początek strony