O roli samorządu w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa rozmawiano w Targach Kielce

Wykorzystanie danych miejskich w zarządzaniu bezpieczeństwem w mieście Kielce, znaczenie i rozwiązania dotyczące miejskiego monitoringu wizyjnego oraz najlepsze praktyki światowe i krajowe związane z bezpieczeństwem publicznym były głównymi tematami konferencji samorządowej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wydarzenie towarzyszyło Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, organizowanej przez Komendę Główną Policji w ramach pierwszych w Kielcach Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE.

Organizatorem sesji panelowej ”Monitoring przestrzeni publicznej w inteligentnym mieście - Smart City” było Miasto Kielce. Udział w wydarzeniu wzięli prezydent Kielc Bogdan Wenta, zastępca prezydenta Bożena Szczypiór, przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce oraz służb mundurowych.

- Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszych miejscowości to jedno z najważniejszych kryteriów, które warunkują poczucie zadowolenia i szansę na rozwój. Wojna na Ukrainie, którą od ponad dwóch miesięcy obserwujemy tuż za granicą naszego państwa i z której skutkami demograficznymi i ekonomicznymi na co dzień także się zmagamy, pokazuje, że właściwie najważniejsze, samorządy mają sporą rolę do odegrania w zapewnianiu tego poczucia – mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Podczas spotkania miejscy urzędnicy przedstawili prezentację na temat „Wykorzystania danych miejskich w zarządzaniu bezpieczeństwem w mieście Kielce”. Wskazali w niej na ogromną rolę wiarygodnych i aktualnych danych o zjawiskach czy aktywnościach zachodzących w mieście, jaką odgrywają one w zintegrowanym zarządzaniu.

Przedstawiciele Straży Miejskiej z Kielc, Częstochowy i Gdyni opowiadali o rozwiązaniach technicznych monitoringu wizyjnego w miastach.

Podczas spotkania dyskutowano także nad najlepszymi praktykami światowymi i krajowymi dotyczącymi bezpieczeństwa publicznego.

- Wymiana doświadczeń w gronie samorządowców i osób związanych z administracją publiczną w zakresie rozwiązań dotyczących monitoringu w przestrzeni publicznej i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo ważna. Takie spotkania pozwalają nam zaplanować i zrealizować kolejne działania, które pomogą podnosić wśród Kielczan poczucie bezpieczeństwa – podkreślała wiceprezydent Bożena Szczypiór.

W Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE wzięło udział blisko 100 firm, które zaprezentowały szereg urządzeń i rozwiązań stosowanych w sektorze obronnym i cywilnym.

Sesja panelowa ”Monitoring przestrzeni publicznej w inteligentnym mieście - Smart City” organizowana przez Urząd Miasta Kielce była ostatnim punktem Międzynarodowej Konferencji Policyjnej. Podczas spotkań od 27 do 29 kwietnia rozmawiano także na temat cyberbezpieczeństwa oraz o realizacji Programu modernizacji Policji.

Organizator Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE planuje, że będą miały one charakter cykliczny, co dwa lata.

Powrót na początek strony