O funkcjonowaniu i rozwoju inteligentnych miast

14 i 15 czerwca we Wrocławiu odbywa się XIV Smart City Forum. W wydarzeniu biorą udział włodarze miast, administracji i eksperci. Miasto Kielce podczas kongresu reprezentuje Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Spotkanie z samorządowcami z całej Polski jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zarządzaniu i zastosowanych rozwiązaniach w kontekście nowych wyzwań, bo już nie tylko pandemii, ale również kryzysu uchodźczego.

Wiceprezydent Bożena Szczypiór bierze udział w panelu dotyczącym mobilności razem z przedstawicielami Gliwic, Gdyni i Rzeszowa. 

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast oraz regionów.

Wydarzenie gromadzi decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz znanych ekspertów z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi, czy również usług publicznych co sprawia, że Smart City Forum jest zdecydowanie najważniejszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym. Każdorazowo prezentowane są innowacyjne rozwiązania sprawdzające się zarówno w Polsce, jak i np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto i Londynie.

O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018.

XIV edycja, jest wyjątkowa. Uczestnicy wspólnie zastanawiają się jak miasta i regiony mają poradzić sobie w czasach kryzysu i pandemii. Podczas szczytu włodarzy miast i administracji opracują zarys nowego planu na rozwój w nowej rzeczywistości. Każdy samorządowiec zdaje sobie sprawę, jak wielki wpływ na kształt naszych społeczności lokalnych ma technologia. Smart City jest najefektywniejszą platformą dialogu biznesu i samorządów.

Powrót na początek strony