O bezpieczeństwie podatkowym na konferencji

Bezpieczeństwo podatkowe było tematem konferencji, którą zorganizowała firma MDDP we współpracy Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce. Rozmawiano o najbardziej aktualnych wyzwaniach, z którymi muszą się dziś mierzyć przedsiębiorcy.

- Temat ten jest dla nas, jako władz miasta bardzo istotny. W partnerstwie chcemy wprowadzić wiele zmian tak, aby skorzystał zarówno biznes, jak i miasto. Posiadamy kilka instrumentów, które ułatwią państwu prowadzenie działalności gospodarczej, jak choćby zwolnienia od podatków od nieruchomości – mówił wiceprezydent Łukasz Syska.

Szczegółowych informacji nt. zwolnień udzieliła Karolina Kamela, dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami I Windykacji UM Kielce. W 2024 roku obowiązują cztery uchwały w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową nowo wybudowanych budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, a także dotyczącą nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni użytkowej stanowi przestrzeń biurowa o wysokim standardzie. Ponadto od 6 czerwca tego roku obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia w przypadku inwestycji, która generuje nowe miejsca pracy, a od 4 kwietnia, w przypadku kiedy w budynku wykonano remont elewacji.

Powrót na początek strony