Nowy pełnomocnik prezydentki

W poniedziałek, 13 maja 2024 roku Agata Wojda podpisała zarządzenie powołujące Piotra Rogulę na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce ds. Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Miasta. Dzisiaj podczas spotkania nowy pełnomocnik odebrał oficjalnie dokument powołania.

Zgodnie z zarządzeniem odpowiedzialny będzie za współpracę z poszczególnymi wydziałami i równorzędnymi komórkami Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Kielce zaangażowanymi w realizację zadań związanych z geodezją, gospodarką komunalną, mieszkaniową oraz ochroną środowiska. Dodatkowo będzie mógł reprezentować Prezydenta Miasta Kielce w kontaktach z wydziałami i równorzędnymi komórkami Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Kielce, a także spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Kielce.

Piotr Rogula urodził się w 1986 r. w Kielcach. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku: Prawo. W 2016 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach i zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego. W 2021 r., zdał egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Prawa Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od czasów studenckich prowadzi własną działalność gospodarczą oraz podejmuje liczne inicjatywy biznesowe. W latach 2014-2018, pełnił funkcję radnego Rady Gminy Miedziana Góra. Był również likwidatorem Spółki Miejskie Inwestycje Kielce S.A. (Pierwotnie Port Lotniczy Kielce S.A.). Od 2019 r., jest członkiem m.in. Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. oraz Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Strawczynie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Jest specjalistą z zakresu negocjacji, prawa handlowego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa nowych technologii.

Powrót na początek strony