Nowy oddział w żłobku na Bocianku

Nowe łóżeczka i zabawki już czekają na maluchy z Grupy „Sówek” w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach. Dzięki środkom z Unii Europejskiej w placówce powstało 15 nowych miejsc dla dzieciaków. 

W uroczystości otwarcia nowego oddziału w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach wzięli udział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu kieleckiego ratusza Piotr Łojek.   

Prowadzony przez Gminę Kielce Żłobek Samorządowy nr 12 przy ul. K.I. Gałczyńskiego zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie nowej grupy żłobka”. Celem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 było utworzenie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

- Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wyremontowaliśmy nieużywane dotychczas pomieszczenia pralni. Powstała sala pobytu dla dzieci z wydzielonymi miejscami do spania, zabawy, spożywania posiłków oraz łazienka dla personelu i szatnia dla dzieci - informuje Ewelina Buczek, dyr. Żłobka Samorządowego nr 12.

W ramach projektu zakupione zostało także wyposażenie sali m.in. łóżeczka, stoliki, krzesełka i to co maluchy lubią najbardziej – zabawki.

- To ważny dzień nie tylko dla tej placówki, ale też dla rodziców. Każde miejsce w żłobku jest bardzo oczekiwane w naszym mieście. Dzięki temu rodzice mogą wrócić do pracy, a swoje pociechy zostawić w dobrze wyposażonej i bezpiecznej placówce pod bardzo dobrą opieką. Mam nadzieję, że nowy oddział przypadnie do gustu maluchom – mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Małe „Sówki” po raz pierwszy przyjdą do placówki 1 września. Zainteresowanie miejscami w żłobku było bardzo duże. 

- Kielce bardzo dobrze wykorzystały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są kierowane przede wszystkim do ludzi, zarówno na żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Bardzo się cieszę i gratuluję, że w kieleckim żłobku powstał nowy oddział – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Na utrzymanie i funkcjonowanie nowo utworzonych w ramach projektu miejsc żłobkowych w 2021 r. zaplanowano dofinansowanie w kwocie ponad 137 tys. zł, na rok 2022 ponad 169 tys. zł i ponad 3 tys. zł na rok 2023.

Całkowity koszt projektu wynosi 514.239,53 zł w tym:

  • środki wspólnotowe – 430.239,53 zł
  • środki własne – 84.000 zł – niefinansowy wkład własny stanowi udostępnienie sal na prowadzenie zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w budynku żłobka.

RPO EFS.png

Powrót na początek strony