Nowoczesny sprzęt komputerowy dla kieleckich „Ekonomików”

W Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie sali informatyczno-ekonomicznej. To jedna z dwóch kieleckich szkół wyposażonych przez firmę BIUREX w ramach projektu „Przez praktykę do sukcesu 2”. W wydarzeniu udział wziął m.in. wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

Uroczystość poprzedziła prelekcja doradcy podatkowego Michała Cielibały, prezesa Biura Rachunkowego BIUREX Sp. z o.o. realizatora projektu.  

W ramach projektu „Przez praktykę do sukcesu 2” zarówno do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gen. M. Langiewicza, jak i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika trafiło po 20 nowoczesnych komputerów z systemem operacyjnym, laserowa drukarka oraz projektor multimedialny z ekranem.

Ponadto w okresie od stycznia do października 60 uczniów z ZSE im. M. Kopernika i ZSE przy ul. Langiewicza, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości uczestniczyło w stażach zawodowych u doświadczonych pracodawców, na które otrzymali stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu. Staże pozwoliły im na sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce i były szansą na rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych.

Wszystkim uczniom zapewniono doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz naukę autoprezentacji. Odbyły się także dodatkowe zajęcia w trybie weekendowym: certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów dla uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” RPO WŚ to prawie 1 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 950 tys. zł.

Powrót na początek strony