Nowe, profesjonalne usługi w KPT. Dzięki unijnemu wsparciu

Profesjonalizacja usług w KPT
KPT

Podniesienie jakości i profesjonalizacja świadczonych usług to cele nowego projektu, który dzięki unijnemu wsparciu realizuje Kielecki Park Technologiczny.

W Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie związane z umową na dofinansowanie przez Unię Europejską projektu pn. „Profesjonalizacja KPT”. Urząd Marszałkowski reprezentował Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Z ramienia KPT w spotkaniu udział wzięła dyrektor Justyna Lichosik. 

- Głównym celem projektu „Profesjonalizacja KPT” jest podniesienie jakości i profesjonalizacja usług świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie  oferty KPT dla przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Będą je tworzyć nowe wystandaryzowane usługi rozwojowe.  To odpowiedź na zapotrzebowanie firm na specjalistyczne usługi świadczone przez KPT – mówi Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Nowy projekt zakłada wsparcie przedsiębiorstw w szczególności w zakresie digitalizacji, marketingu i akceleracji. Dzięki temu wachlarz usług oferowany przez KPT będzie bogatszy i jeszcze lepiej będzie odpowiadać na potrzeby firm z sektora MŚP.

W ramach usługi marketingu będziemy doradzać w zakresie działań PR w firmie, wskazywać jak ważne są to działania w dobrym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podpowiemy jak przygotować strategię PR, jak współpracować z mediami, jak tworzyć artykuły prasowe i reklamowe, czy jak prowadzić wystąpienia publiczne. 

Usługa digitalizacji zawierać będzie m.in. analizę poziomu dojrzałości cyfrowej firmy, budowę mapy cyfrowej, wsparcie w kreowaniu relacji z jednostkami badawczo-rozwojowymi itp.

Usługa akceleracyjna będzie polegała na wyszukiwaniu startupów na zlecenie średnich i dużych firm, które poszukują nowoczesnych technologii i innowacji w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Usługa zakłada prowadzenie całego procesu wyboru i selekcji startupów na konkretne potrzeby przedsiębiorstw, przygotowanie dokumentacji itp.

Co roku KPT prowadzi badania potrzeb i oczekiwań sektora firm, zlokalizowanych w Parku. Ostatnia diagnoza wykazała, że firmy szczególnie zainteresowane są profesjonalną infrastrukturą KPT, usługami rozwojowymi czy networkingiem. Ponadto badanie wskazało, kilka kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Wśród nich są: niepewna sytuacja związana z pandemią COVID-19, brak wykwalifikowanej kadry oraz trudności w utrzymaniu pozycji rynkowej w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Ponadto przedsiębiorcy wykazują konieczność podnoszenia kompetencji cyfrowych, lepszej i szybszej adaptacji do ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian rynkowych wywołanych takimi chociażby czynnikami jak pandemia COVID-19 oraz podnoszenie zdolności konkurencyjnych na coraz bardziej nasyconym rynku. Powyższe wnioski dotyczą nie tylko lokatorów KPT, ale szerzej przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim i Polsce w 2021 roku.

Voucher na działania mające na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu: 577 894,64 zł

Czas trwania: 1.1.2022 – 30.09.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 491.210,44 zł

RPO EFRR.jpg

Źródło: Kielecki Park Technologiczny

Powrót na początek strony