Nowe oblicze parku Dolina Silnicy - wypowiedz się

W poniedziałek, 13 września rozpoczął się pierwszy etap konsultacji preferencji mieszkańców Kielc w sprawie docelowego zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy, na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ulicy Jesionowej.

Główne założenia „zielonej rewitalizacji” tego miejsca zostały przedstawione podczas konferencji prasowej z udziałem zastępczyni prezydenta Kielc Agaty Wojdy, dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Artura Hajdorowicza, Pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. Rewitalizacji Miasta, Rafała Zamojskiego, głównego specjalisty ds. centrum miasta i współpracy z przedsiębiorcami, a także zaproszonych ekspertów.

- Dolina Silnicy to zielony kręgosłup naszego miasta, zmiany w tej okolicy to jedna z priorytetowych „zielonych” inwestycji w mieście. Oczywiście jej realizacja będzie uzależniona od wielu czynników, chcemy się do niej solidnie przygotować i wcześniej zapytać kielczan o to jakich zmian oczekują. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa – podkreśliła zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września do 31 października.

Informacje przekazane przez kielczan będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku. Urząd Miasta Kielce przygotował ankietę, która będzie dostępna dla mieszkańców w różnych formach:

  • ankieta elektroniczna dostępna jest na stronie IDEA KIELCE - www.idea.kielce.eu/konsultacje w dniach od 13 września do 17 października 2021 r.
  • ankiety można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl od 13 września do 31 października 2021 r.
     

- Pamiętamy, że nie wszyscy z różnych powodów mogą uczestniczyć w konsultacjach w sposób elektroniczny, dlatego przygotowaliśmy inne możliwości. Seniorzy będą mogli wypełniać te ankiety we wszystkich klubach seniora, będą otwarte spotkania i uruchomione zostaną punkty konsultacyjne - informuje Rafał Zamojski, główny specjalista ds. centrum miasta i współpracy z przedsiębiorcami UM Kielce.

Ankiety w formie papierowej będzie można wypełnić we wszystkich klubach seniora na terenie Kielc przez cały czas trwania konsultacji. Powstaną też czasowe punkty konsutlacyjne:

  • punkt konsultacyjny na ul. Głowackiego w dniu 18 09 2021 r. w godz. 12:00 - 18:00
  • punkt konsultacyjny na ul. Staszica w dniu 22 09 2021 r. w godz. 10:00 - 16:00
     

Natomiast 16 września o godzinie 16:30 w Przestrzeni Relaksu w parku miejskim Dolina Silnicy zorganizowane zostanie spotkanie otwarte, podczas którego każdy chętny będzie mógł wziąć udział w dyskusji i zapoznać się z ankietą.

Park Dolina Silnicy, to 15-hektarowa zielona przestrzeń w centrum Kielc w całości objąta formą ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego krajobrazu. Przede wszystkim zakazana jest zmiana stosunków wodnych, rzeźby terenu, wycinka drzew i krzewów oraz lokalizacja obiektów budowlanych w odległości 100 m od linii brzegowej rzeki.

- Należy zachować charakter naturalnego parku, a wszelkie dodatkowe użyteczne elementy muszą harmonizować z pięknem przyrody. Dążymy do tego, żeby stworzyć tu "zielony raj", żeby mieszkańcy mogli wypoczywać tutaj w przyjaznej przestrzeni – podkreśla Artur Hajdorowicz dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Kielce.

Powrót na początek strony