Nieodpłatna pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z pomocy udzielanej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez Miasto Kielce.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

W czasie obowiązywania stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem telefonu lub komunikatora internetowego.

 

Rejestracja możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 wyłącznie telefonicznie pod numerem 41 36 76 703.

 

Poszerzenie kręgu beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku wynika z art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). Zmiany dotyczą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294).

Powrót na początek strony