Nauczanie dwujęzyczne w kieleckich szkołach. Placówki zacieśniają współpracę

Absolwenci klasy dwujęzycznej w „Trzynastce” będą mogli kontynuować naukę w takim samym oddziale na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Szkoła Podstawowa nr 13 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida podpisały umowę o współpracy partnerskiej dotyczącej nauczania dwujęzycznego.

Umowę parafowali dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 Stanisław Janusiński oraz Andrzej Zdeb, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida. W wydarzeniu uczestniczyli wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

Współpraca szkół będzie miała na celu rozwój edukacji lingwistycznej w oddziałach dwujęzycznych. W ramach umowy partnerzy wymieniać się będą doświadczeniami w nauczaniu dwujęzycznym, uczestniczyć w zajęciach i warsztatach z wybranych przedmiotów z językiem angielskim.

- Takiej oferty brakowało w kieleckich szkołach. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby rynku i młodych ludzi. Ta forma nauczania jest praktyczną nauką języka, uczniowie mogą wzbogacić słownictwo z różnych dziedzin. Od września dwujęzyczne klasy zaczną działać w kilku szkołach w stolicy województwa – mówi Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

W SP nr 13 uczniowie w klasach I-III uczą się w dwóch językach już od czterech lat w ramach innowacji pedagogicznej. Natomiast od września powstanie też klasa siódma, w której na wybranych lekcjach zajęcia będą prowadzone częściowo po angielsku.

Dwujęzyczne klasy siódme powstaną również w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte i Szkole Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”. Z kolei III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego będą rekrutować do dwujęzycznych klas pierwszych.

Wszyscy zainteresowani uczniowie będą musieli zdać test kompetencji językowych. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych placówek.

- Zakładam, że popularność tej metody nauczania będzie rosła, bo takie są potrzeby rynku pracy. Będziemy chcieli też na stałe wprowadzić takie nauczanie w przedszkolach – podkreśla Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.   

Powrót na początek strony