„Nasi sąsiedzi -Żydzi”. XI edycja ogólnopolskiego konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku i Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną, popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli, upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do przekazu historycznego, upamiętnianie śladów materialnych pozostawionych przez Żydów, m.in. cmentarzy, synagog, domów modlitwy.

- Konkurs polega na nagraniu wywiadu z osobą pamiętającą swoich sąsiadów Żydów, która to osoba może i chce przedstawić relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich. Uczniowie mogą również przedstawić film prezentujący ślady bytności i działalności Żydów w sztetlach, Do prac należy dołączyć scenariusz. Natomiast młodsi uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych mogą przygotować prace plastyczne - mówi prof. Edyta Majcher-Ociesa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia na adres: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego, ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik z dopiskiem: Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych, które odbędą się 18 czerwca w Chmielniku.

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Prace plastyczne będą zaprezentowana w formie wystawy w siedzibie muzeum.

Szczegółowe informacje na stronie www.swietokrzyskisztetl.pl

Powrót na początek strony