„Namierzamy kosze i ławki”. Konkurs dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu poświęconego zbieraniu danych przestrzennych przez mieszkańców. Co trzeba będzie zrobić? Odnaleźć jak najwięcej koszy i ławek ogrodowych znajdujących się na kieleckich ulicach, skwerach czy w parkach. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni (powyżej 13 roku życia). Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2023 r.

Konkurs „Namierzamy ławki i kosze” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych jakością małej architektury w ogólnodostępnej przestrzeni Kielc. Przedmiotem konkursu jest wskazanie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. telefonie lub tablecie) koszy i ławek ogrodowych.

W ramach konkursu uczestnicy mają za zadanie odnaleźć jak najwięcej koszy i ławek ogrodowych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej Kielc. Po zlokalizowaniu ławki lub kosza trzeba będzie dokonać zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem telefonu albo tabletu i zainstalowanej na nim aplikacji Mergin Maps.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica uczestnika lub jego prawnego opiekuna. Aby zgłosić się do konkursu należy do 15 września wypełnić zgłoszenie do konkursu,  zgodę i oświadczenia uczestnika pełnoletniego/rodzica uczestnika niepełnoletniego. Następnie wypełnione i podpisane dokumenty trzeba zeskanować i przesłać na adres: smartcity@kielce.eu. Zgłoszenie można także przesłać na adres pocztowy: ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508 lub dostarczyć je osobiście.

Prawidłowe zgłoszenie obejmuje:

• wstawienie punktu na mapę,

• wprowadzenie kilku prostych informacji o koszu/ławce,

• wykonanie zdjęcia.

Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy" - ławka lub kosz zgłoszone wcześniej przez innego uczestnika nie będą miały przyznanych punktów.

Namierzanie koszy i ławek zakończy się 12 listopada 2023 r.

Przestrzeń ogólnodostępna to w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni, np. parki i skwery. Jest to przestrzeń dostępna dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi.

Na osoby, które dokonają największej liczby poprawnych zgłoszeń konkursowych czekają nagrody i wyróżnienia.

NAGRODY

1 miejsce: namiot turystyczny oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

2 miejsce: śpiwór turystyczny oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

3 miejsce: mata turystyczna samopompująca oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

DWA RÓWNOWAŻNE WYRÓŻNIENIA: karnet na pływalnię miejską oraz nagroda finansowa o wysokości 250 zł

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz regulamin konkursu dostępne są na portalu IDEA Kielce.

Przypomnijmy, że pierwsza i druga edycja konkursu dotyczyły miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz lokalizacji stojaków rowerowych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się stworzyć mapę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, która jest dostępna na stronie www.kielce.eu oraz na Geoportalu, dostępnym na stronie IDEA Kielce.

Konkurs realizowany jest w ramach trwałości projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020).

datathon.png

 

Powrót na początek strony