Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Uchwała Rady Miasta Kielce nr XXXII/597/2012 z dnia 06 września 2012.

Nagrody przyznawane są co roku osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną kultury.

Wnioski mogą zgłaszać: radni Rady Miasta Kielce, związki twórcze, stowarzyszenia kultury oraz inne organizacje i instytucje działające na rzecz kultury, w tym dyrektorzy instytucji kultury.

Wnioski zawierające dane osobowe kandydata lub nazwę zgłaszanego podmiotu i jego adres, wraz z informacją o całokształcie dotychczasowej działalności, osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana i uzasadnieniem zawierającym wskazania wybitnego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury należy składać:

do urny w budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 1 lub ul. Strycharska 6,

 

lub

 

- przesłać na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Strycharska 6, 25-659 Kielce

 

lub

 

- drogą e-mailową kultura@um.kielce.pl

 

do dnia 31 maja 2021 r.

 

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami prosimy – w miarę możliwości – o podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego do kandydata oraz osoby zgłaszającej.

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Referatu Kultury- tel. 41 36 76 608 oraz 41 36 76 612

Powrót na początek strony