Nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych

Znamy wyniki konkursu „Młodzi Naukowcy – Kielce 2020”, ogłoszonego przez Prezydenta Kielc. Kapituła konkursowa wybrała autorów najlepszych prac dyplomowych, które ukończono na kieleckich uczelniach w latach 2017-2020. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz publikacje książkowe autorstwa Jana Gehla „Miasta dla ludzi”.

 

PRACE NAGRODZONE:

  • Lesław Sojka za pracę dyplomową „Zastosowanie technik GIS w analizach przestrzennych zlewni kanalizacji deszczowej na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Jarosław Górski, Nagroda rzeczowa: Hulajnoga elektryczna.
  • Karolina Pałamarz za pracę dyplomową „Projekt interaktywnego przejścia dla pieszych zasilanego z OZE”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina, Nagroda rzeczowa: Hulajnoga elektryczna.
  • Mariusz Tomczyk za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zurbanizowanych na przykładzie Kielc w latach 2006-2016”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: Smart Watch.
  • Małgorzata Kałuża za pracę dyplomową „”Green Velo Point” jako miejsce identyfikacji regionalnej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Joanna Agnieszka Gil Mastalerczyk, Nagroda rzeczowa: Smart Watch.
  • Monika Majewska za pracę dyplomową „Zastosowanie modelu hydrodynamicznego SWMM do symulacji funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej na przykładzie wybranej zlewni miejskiej”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. P.Ś., Nagroda rzeczowa: czytnik e-Book.
  • Angelika Komór za pracę dyplomową „Koncepcja zbiórki odpadów komunalnych na terenie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. P.Ś., Nagroda rzeczowa: czytnik e-Book.


PRACE WYRÓŻNIONE:

  • Laura Frydel za pracę dyplomową „Synteza i zastosowanie kompozytów haloizyt/węgiel do usuwania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z roztworów wodnych”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Beata Szczepanik, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Mateusz Smołuch za pracę dyplomową „Analiza statystyczna i badanie współzależności pomiędzy hałasem a ruchem pojazdów na wybranych ulicach w mieście Kielce”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Zbigniew Skrobacki, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Krystian Łata za pracę dyplomową „Współczesne postrzeganie starości w opiniach studentów oraz doświadczanie jej przez seniorów”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Małgorzata Wolska-Długosz, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.
  • Katarzyna Zegadło za pracę dyplomową „Badanie zdolności tworzenia biofilmu bakteryjnego przez Virgibacillus sp.”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotor: dr Grzegorz Czerwonka, Nagroda rzeczowa: zestaw książek odnoszących się do tematyki miejskiej.

 

Konkurs został przygotowany w ramach realizowanego w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:
1) zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki związanej z kreowaniem inteligentnego rozwoju zrównoważonego miasta,
2) tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta,
3) promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni,
4) lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

 

LOGOTYPY konkurs_prace_dypl.png

Powrót na początek strony