Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta Kielce złożony w dniu 23 lutego 2021 r., która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 – w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie założenia publicznej branżowej specjalnej szkoły ponadpodstawowej I stopnia dla uczniów niedostosowanych społecznie;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach nr LXVI/1257/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę XXXIV/783/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.

3. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony