Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 26 października o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych działających na terenie miasta Kielce na kadencję 2024-2027.

5. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony