Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kielce

Dziś, 17 listopada, o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce, która została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 listopada 2022 r., zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

8. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony