Nabór do przedszkoli samorządowych. Zostały wolne miejsca

Do 18 kwietnia do godz. 15:00 rodzie dzieci nowo przyjętych do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych muszą potwierdzić wolę korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikował się maluch. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki. W wyniku naboru pozostały jeszcze 453 wolne miejsce – 370 w przedszkolach i 83 w zerówkach.

62 dzieci nie zostało przyjętych do żadnego z przedszkola wskazanego przez rodziców. Pod koniec kwietnia lub na początku maja ich rodzice otrzymają pisma ze wskazaniem wolnego miejsca w placówce.

W samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Kielcach są 5132 miejsca (4765 w przedszkolach i 367 w oddziałach przedszkolnych). W naborze 2024/2025 - 3355 rodziców maluchów już objętych opieką, zgłosiło chęć dalszego korzystania z placówki.

Do wolnego naboru pozostało 1777 miejsc (1442 w przedszkolach i 335 w zerówkach). Wnioski w rekrutacji złożyło 1379 rodziców (1136 do przedszkoli i 243 do zerówek).

W wyniku naboru zakwalifikowało się 1317 dzieci (1105 do przedszkoli i 212 do zerówki). Pozostały jeszcze 453 wolne miejsca.

W wyniku rekrutacji 87,9 % kandydatów zakwalifikowanych zostało do placówek pierwszego wyboru. W Kielcach najbardziej popularne były przedszkola nr 34 na osiedlu Ślichowice, nr 3 na osiedlu Barwinek, nr 40 przy ul. Piłsudskiego oraz nr 24 na osiedlu KSM.

Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się przedszkola nr 29 przy ul. Chałbińskiego, nr 9 przy ul. Orkana i nr 6 przy ul. Bukowej.

Rodzicie dzieci, które nie zostały nigdzie przyjęte, ale także takich, które nie startowały w rekrutacji, a także rodzice dzieci, które na dzień 1 września 2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku (czyli urodzonych do 28 lutego 2022 roku), mogą startować w rekrutacji uzupełniającej do placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami. Ich lista zostanie opublikowana do 15 maja 2024.

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2024/2025.  

Powrót na początek strony