MUP rozpoczął nabór wniosków na wsparcie z Funduszu Pracy. Sprawdź kolejne terminy

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2023 w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w poniżej podanych terminach.

Harmonogram naborów:

  • Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych przyjmowane będą w następujących naborach:

1. nabór od 16 do 20 stycznia – planowane jest zorganizowanie 85 staży,

2. nabór od 13 do 17 marca – liczba staży, która zostanie zorganizowana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

Preferowane będą wnioski z gwarancją zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy w wymiarze czasu pracy ½ etatu.

  • Wnioski w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą w następujących naborach:

1. nabór 27 lutego do 3 marca – planowane jest przyznanie 50 refundacji,

2. nabór od 29 maja do 2 czerwca  liczba refundacji, która zostanie przyznana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

  • Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w następujących naborach:

1. nabór od 23 do 27 stycznia – planowane jest przyznanie 50 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej;

2. nabór od 12 do 18 kwietnia  liczba dotacji, która zostanie przyznana, uzależniona będzie od rozpatrzenia I naboru.

  • Wnioski dotyczące pozostałych form aktywizacji składane zarówno przez osoby bezrobotne jak i pracodawców/przedsiębiorców przyjmowane będą od 16 stycznia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. Dotyczy to m. in. wniosków na: szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, organizowanie prac interwencyjnych, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, roboty publiczne, bony na zasiedlenie.

Więcej informacji - Kwoty wsparć poszczególnych form aktywizacji rynku pracy na rok 2023 w ramach środków Funduszu PracyZachęcamy też do odwiedzanie w tej kwestii zakładki „Kwoty - stawki - wskaźniki", którą aktualizuje Departament Funduszy MRiPS.

Komunikat o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: www.mupkielce.praca.gov.pl

Załączamy również plan zajęć grupowych na pierwszy kwartał, które doradcy zawodowi będą realizowali w Centrum Wspierania Kariery i online ⇓⇓⇓

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wykaz porad i informacji grupowych planowanych w I kwartale 2023.pdf PDF 308,56 KB
Powrót na początek strony