Modernizacja oświetlenia ulic z dofinansowaniem

Ponad 3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymała Gmina Kielce na realizację projektu „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”.

Projekt „Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”, którego całkowita wartość to 3 mln 984 tys. zł, otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 mln 384 tys. zł. w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano wymianę wyeksploatowanych napowietrznych linii zasilających, wymianę 1192 sztuk opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym.

Projekt przewiduje wymianę opraw łącznie z liniami zasilającymi oraz słupami oświetleniowymi na: ulicy Wincentego z Kielc, al. Szajnowicza-Iwanowa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Naruszewicza i na drogach miejskich na osiedlu Kochanowskiego. Natomiast samą wymianę opraw przewidziano na ulicy Sienkiewicza i Bodzentyńskiej na Rynku i ulicach przyległych oraz m.in. na ul. Transportowców, Spokojnej, Raciborskiego, Kaznowskiego, Karbońskiej, Malików, Chorzowskiej, Chęcińskiej, Domaszowskiej, Wojska Polskiego, Hożej, Młodej, Urzędniczej, Radomskiej.

Datę ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych dla ww. projektu zaplanowano na listopad br. Natomiast realizacje projektu zaplanowano w okresie luty – październik 2021r.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony