„Młodzież lokalnie: genialnie!”. Trwają zgłoszenia do konkursu

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do ósmej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Młodzież lokalnie: genialnie!”. Wyłoni on najciekawsze projekty spotkań polsko-niemieckich lub trójstronnych poświęcone wolontariackiemu zaangażowaniu młodzieży na rzecz społeczności lokalnej. Planowane projekty można zgłaszać do 15 września 2024 roku.

Konkurs organizuje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), jest on skierowany do osób między 15. a 26. rokiem życia z Polski i Niemiec, które same zainicjują, zaplanują i zrealizują swój projekt. Zgłoszenia mogą składać zarówno zarejestrowane organizacje i instytucje, jak i nieformalne inicjatywy, grupy czy koła, w których imieniu wniosek musi złożyć podmiot zarejestrowany. Wymaganym tematem przewodnim spotkań jest dobrowolne zaangażowanie młodzieży – społeczne, obywatelskie lub na rzecz inkluzji. Kto nie ma jeszcze partnera do projektu, może poszukać go za pomocą tablicy ogłoszeń online przygotowanej przez PNWM – organizatora konkursu –  lub na własną rękę. Polski i niemiecki partner zgłasza projekt razem, wypełniając wspólny formularz online. Mogą także zaprosić do współpracy organizację czy inicjatywę z dowolnego kraju trzeciego.  

Spośród zgłoszeń jury wyłoni projekty finałowe konkursu. Osoby je reprezentujące spotkają się podczas seminarium wprowadzającego w listopadzie tego roku, gdzie będą miały czas na poznanie się i dopracowanie lub zmodyfikowanie szkiców projektów z pomocą kadry trenerskiej. Wszystkie projekty finałowe otrzymają dofinansowanie PNWM na realizację, a projekty zwycięskie - nagrody: 4000 euro dla każdego z partnerów projektu za zajęcie pierwszego miejsca, 3000 euro -  drugiego i 2000 euro - trzeciego. Koszty uczestnictwa wszystkich finalistów w seminariach wprowadzającym i podsumowującym, a także uroczystości wręczenia nagród, ponosi PNWM.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych ludzi z Polski i Niemiec. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM została utworzona w 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy obu krajów. Od początku jej istnienia dzięki jej wsparciu odbyło się ponad 80 tysięcy projektów, w których udział wzięło przeszło 3 miliony młodych ludzi.

Więcej informacji na: www.pnwm.org 

Powrót na początek strony