„Mimo trudności działaliśmy skutecznie”. Prezydent Kielc Bogdan Wenta podsumował swoją kadencję

- COVID, wojna w Ukrainie, a co za tym idzie wysoka inflacja, podwyżki cen paliw i energii, wzrost kosztów funkcjonowania miasta i utrudniony dostęp do środków unijnych, mocno wpłynęły na działania podejmowane przez miasto – mówił podczas wystąpienia na sesji Rady Miasta prezydent Kielc Bogdan Wenta. Ostatnie obrady w tej kadencji odbyły się w czwartek, 4 kwietnia.

Bogdan Wenta został zaprzysiężony na prezydenta Kielc 22 listopada 2018 roku.

W trakcie swojego wystąpienia prezydent podkreślił, że była to najdłuższa kadencja z dotychczasowych po zmianach ustrojowych w Polsce i również najtrudniejsza.

- Mimo wszystko, skutecznie staraliśmy się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – unijnych i tych z programów rządowych. Podjęliśmy też działania na rzecz poprawy finansów miejskich – powiedział Bogdan Wenta.

Prezydent poinformował, że kiedy obejmował stanowisko zadłużenie miasta wynosiło 849 mln zł. W 2021 r. przeprowadzono operacje zamiany 26 kredytów o łącznej wysokości 167,5 mln zł, których marża kształtowała się na poziomie od ok. 1% do 2,4%, na korzystniejszy dla kasy miejskiej produkt dłużny jakim są obligacje z wynegocjowaną marżą 0,8% i 0,9%.

Ponadto w latach 2020-2022 Miasto dokonało przedterminowej spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 130 mln zł, zmniejszając w ten sposób wysokość przyszłych odsetek.

- Niestety nie mogliśmy przewidzieć wtedy zdarzeń, których skutki finansowe mocno odczuliśmy. To COVID, ubytek w udziale z podatku PIT na skutek zmian w przepisach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, wzrost minimalnego wynagrodzenia i wzrost kosztów obsługi długów – mówił prezydent Kielc. - Dzisiaj zadłużenie miasta wynosi 1 miliard 192 miliony złotych, z czego nietrudno wywnioskować, że nowe zobowiązania wzrosły zaledwie o 345 milionów złotych.  Z tego 74 miliony złotych to środki, które pozyskaliśmy na spłatę innych, wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ale, wiele inwestycji, projektów i działań na rzecz mieszkańców i Kielc, dzięki zaangażowaniu całego miejskiego zespołu, zostało zrealizowanych. Miliony złotych pozyskane z programów unijnych i rządowych, ważne inwestycje drogowe, infrastrukturalne, zielone, a także e-rozwiązania i kolejne projekty przygotowane w ramach nowej perspektywy unijnej. To wszystko udowadnia, że choć plany i oczekiwania na początku kadencji były nieco inne, większe, z pewnością nie oceniam jej jako straconą – podkreślił Bogdan Wenta.

W swoim wystąpieniu prezydent Kielc przedstawił najważniejsze inwestycje, które zostały zakończone, w pełni zrealizowane i te, które rozpoczęły się podczas mijającej kadencji. Poinformował także o planowanych inwestycjach, które mają możliwość otrzymania dofinansowania z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w trybie projektów pozakonkursowych.

W podsumowaniu kadencji prezydenta Kielc Bogdana Wenty znalazły się także informacje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, działaniach progospodarczych miasta, wprowadzonych udogodnieniach i nowych sposobach komunikacji z kielczanami, dotacjach na wymianę „kopciuchów” i na zakup i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki, zazielenianiu Kielc, zmianach w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego czy nowościach w kształceniu dzieci i młodzieży.

W swoim wystąpieniu prezydent podsumował także wprowadzony w mijającej kadencji Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024 i działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Zarządu Budynków czy Urzędu Miasta Kielce na rzecz potrzebujących, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności czy seniorów.

Prezydent Bogdan Wenta podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i wszystkich jednostek miejskich za zaangażowanie w pracę. Podziękował także radnym.

Więcej na temat najważniejszych realizowanych działaniach w latach 2018-2024 podczas kadencji prezydenta Kielc Bogdana Wenty można przeczytać w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Kielecka”.

Powrót na początek strony