Mija termin dopisywania się do Spisu Wyborców

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca br. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca, przebywający czasowo w Kielcach w dniu wyborów, może głosować jeżeli złoży - do 23 czerwca, pisemny wniosek o dopisanie do Spisu Wyborców. Wnioski te można złożyć m.in. w skrzynce podawczej ratusza przy ul. K. Szymanowskiego 6.

Do piątku - 26 czerwca wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z takim dokumentem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju czy za granicą.

Jest wydawane „od ręki” po złożeniu wniosku, który składa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - UM Kielce ul. K. Szymanowskiego 6, pokój 91 (tel. 41 36-76-575), 92 (tel. 41 36-76-593), lub w sekretariacie wydziału, pokój 74 (41 36-76-589) w godz. 7.45 - 15.15. 26 czerwca 2020 r. zaświadczenia będą wydawane do godz. 15.00.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty

Powrót na początek strony