Miejskie obiekty sportowe już otwarte

Od 4 maja na ściśle określonych zasadach, otwarte są obiekty sportowe administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach oraz Miejski Szkolny  Ośrodek Sportowy.

 

Udostępnione będą wyłącznie obiekty, nad którymi ww. instytucje mogą sprawować bezpośrednią pieczę (w tym monitoringową), a także wybrane obiekty przyszkolne – po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem placówki precyzyjnych zasad użytkowania.

 

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach:

 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 - w godz. 7.00-22.00
 • Boisko Piłkarskie przy ul. Szczepaniaka 29 w godz. 10.00–18.00
 • Boisko Piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w godz. 10.00-18.00
 • Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Leszka Drogosza 1 w godz. 8.00–19.00
 • Boisko Piłkarskie przy ul. Warszawska 338 w godz. 8.00–20.00

 

Obiekty Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kiecach:

 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53. Wejście indywidualne - sobota  w godz. 16.00 do 19.00, pozostałe terminy zajęte dla grup zorganizowanych.
 • Boiska trawiaste przy ul. Prosta 57. Dostępne tylko dla grup zorganizowanych.
 • Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Prosta 57. Wejście indywidualne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 08.00-15.00;

 

Ogólne zasady korzystania z miejskich obiektów sportowych

 • Pierwszeństwo korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane.
 • Na boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 7 osób (w tym 6 zawodników i 1 trener) korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynikającego z bieżących rozporządzeń.
 • Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 • Zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt, a w przypadku boisk piłkarskich telefoniczne ustalenie możliwości korzystania z boisk po weryfikacji grafika wykorzystania danego obiektu – dozownik z płynem dezynfekcyjnym zabezpiecza zarządca obiektu.
 • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC – w miejscu wskazanym przez administratora obiektu).
 • Po każdych zajęciach obowiązuje 15 minutowa przerwa techniczna (zmiana grupy, dezynfekcja).
 • Dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie przez prowadzącego zajęcia.

 

Obowiązkowa dezynfekcja rąk i sprzętu dla wchodzących i opuszczających obiekt.

 • Korzystający z obiektów zobowiązani są do respektowania poleceń obsługi obiektu 

Powrót na początek strony